Obsługa prawna jako wsparcie windykacji.

W ramach współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego otrzymasz kompleksowe doradztwo w sprawach gospodarczych.

Opieka prawna naszych Klientów to dodatkowy element, wpływający na mobilizację dłużnika do zapłaty.

 

CO OFERUJEMY?

obsługę prawną przedsiębiorców i spółek prawa handlowego

doradztwo prawne

działania prewencyjne

dobór optymalnych rozwiązań prawnych w ramach sądowej windykacji należności

oszczędność kosztów

dobór elastycznych rozwiązań natury prawnej, w dostosowaniu do rodzaju sprawy

ETAPY DZIAŁAŃ

1

analiza treści dokumentów, dotyczących sprawy, w pełnym zakresie aspektów prawnych

2

rozpoczęcie sądowej windykacji należności

3

wszczęcie postępowania zabezpieczającego z udziałem Komornika Sądowego, co pozwala na zabezpieczenie składników majątkowych dłużnika, jeszcze przed skierowaniem na sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

4

zawarcie ugody sądowej – spłata należności przez dłużnika

5

uzyskanie tytułu wykonawczego

6

zabezpieczenia składników majątkowych dłużnika

7

wszczęcie działań komorniczych, zajęcie wierzytelności dłużnika, egzekucja z ruchomości i nieruchomości

8

spłata należności!

ZAKRES USŁUG

 

  • aktualizacja danych dłużnika – uzyskanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej oraz systemów informacji prawno-gospodarczej
  • kompleksowe wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy uzupełnianiu dokumentów dotyczących sprawy, przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, a także pism procesowych w toku postępowania sądowego
  • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym – przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego przebiegu działań Komornika Sądowego, wsparcie działań komorniczych przy stałym monitoringu prowadzonego postępowania
  • wszczęcie i prowadzenie postępowania na podstawie art. 299 ksh w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na członków jej zarządu i nadzór windykacji z majątku osobistego członków zarządu spółki – w przypadku zakończenia egzekucji komorniczej stwierdzeniem jej bezskuteczności
  • pomoc w zakresie postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika
  • reprezentacja sądowa w zakresie windykacji w tym w toku postępowania zabezpieczającego na majątku dłużnika.

 

Wsparcie Kancelarii Prawna Gospodarczego to dodatkowy atut wpływający na szybkość odzyskania długu i zabezpieczenie przed faktem niewypłacalności dłużnika oraz umożliwienie etapu egzekucji komorniczej.

Opieka prawna naszych Klientów to dodatkowy element, wpływający na mobilizację dłużnika do zapłaty.