Sprzedaż długu – korzyści dla Twojej firmy

 

SKALKULUJ KOSZTY I OSZCZĘDZAJ NA WINDYKACJI 

 

Sprzedaż długu to nieograniczone korzyści dla wierzycieli. 

Co zyskasz sprzedając dług własnej firmy?

► regularny dopływ pieniędzy na konto

każdorazowa sprzedaż wierzytelności pozwala Ci utrzymać wartość działalności na stałym poziomie, chroniąc ją przed ryzykiem upadłości

► redukcję kosztów

przeznaczanych na bezskuteczną windykację, kontrole płatności i dodatkowe działania prowadzone przez Twoich pracowników

► zabezpieczenie przed nieterminowymi płatnościami w przyszłości

regularna sprzedaż długów to najskuteczniejszy sposób mobilizujący dłużników do terminowej zapłaty za Twoje usługi

► oszczędność czasu

windykacja wewnętrzna prowadzona w Twojej firmie jest bardziej czasochłonna niż działania podejmowane przez zespół wyspecjalizowanych windykatorów

► sprawniejszą obsługę należności i natychmiastowe przyspieszenie działań Twojego przedsiębiorstwa.

 

Wraz ze sprzedażą długu pozbywasz się:

► strat wynikających z wyłączenia z obrotu gotówki zamrożonej w nieterminowych płatnościach

► ryzyka finansowego związanego z niewypłacalnością kontrahenta

► ryzyka przedawnienia długu

► dyskomfortu związanego ze skomplikowanymi procedurami prawnymi

► kosztów działań windykacyjnych podejmowanych przez pracowników Twojej firmy.

 

Im szybciej decydujesz się na sprzedaż należności, tym większą kwotę odzyskujesz. Wraz z upływem czasu wartość długu znacząco maleje.

Głównym zadaniem wykupu długu jest dostarczenie Ci środków finansowych w jak najwyższej kwocie.

 

POZNAJ WARUNKI SKUPU DŁUGÓW – WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODZYSKAJ PIENIĄDZETwój klient nie zapłacił Ci za fakturę? Napisz do nas