Windykator terenowy

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I KLUCZOWE OBOWIĄZKI:
• Realizacja czynności windykacji terenowej,
• Efektywna współpraca z Departamentem Windykacji,
• Negocjacje z dłużnikami, włączając uzyskiwanie pisemnych uznań długu i harmonogramów spłat
• Planowanie i wykonywanie własnej pracy w oparciu o ustalone standardy firmy,
• Dbanie o terminową realizację powierzonych zadań w tym raportów windykacyjnych

KWALIFIKACJE:
• Doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach windykacyjnych (preferowany sektor B2B),
• Umiejętność prowadzenia negocjacji z dłużnikami,
• Praktyczna znajomość podstaw prawa cywilnego i zabezpieczeń w obrocie gospodarczym,
• Znajomość i obsługa programów – Outlook, Excel, Power point, Word,
• Czynne prawo jazdy kategorii B.

OFERUJEMY:
• elastyczne czasowo zaangażowanie w oparciu o umowę o współpracę,
• zadaniowy zakres współpracy
• bonusy za pozyskanie istotnych informacji o dłużniku, uznań długów lub innych zabezpieczeń