Usługi Detektywistyczne

 

Współpraca detektywów z windykatorami opiera się na kompleksowych działaniach, które w szczególności obejmują wywiad gospodarczy i audyt zadłużenia. Jest to skuteczne wsparcie postępowania windykacyjnego oraz sądowego w całym procesie windykacji.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, dokonujemy wyboru narzędzi niezbędnych do pozyskania informacji o dłużniku. Począwszy od weryfikacji gospodarczej wyznaczonego podmiotu, podejmujemy wywiad detektywistyczny, które obejmuje m.in. czynności w terenie, śledzenie osób, poszukiwanie mienia i osób oraz firm powiązanych.

  sprawdzanie kontrahentów

  sprawdzenie wiarygodności przejmowanych przedsiębiorstw

  minimalizacja ryzyka finansowego

  zabezpieczenie ryzykownych inwestycji

 

Weryfikacja otoczenia gospodarczego pozwala uniknąć problemu z niesolidnymi klientami lub kontrahentami.

Szereg pozyskanych informacji zabezpieczy Państwa finanse i uchroni przed zawarciem niebezpiecznej transakcji. Przy przejmowaniu spółek wykonujemy wywiad detektywistyczny – due dilligence w zakresie faktycznej działalności danej spółki.

  dokładne rozpoznanie sytuacji finansowej i osobistej dłużnika

  śledzenie dłużników ukrywających swój majątek

  ustalenie źródeł dochodów osoby zadłużonej

  kondycja finansowa i sytuacja prawna

 

Ustalenie dokładnego stanu majątkowego dłużnika to niezbędny element windykacji i obrotu wierzytelnościami.

Weryfikacja kondycji finansowej dłużnika umożliwia skuteczne odzyskanie należności poprzez dobranie odpowiednich mechanizmów prawnych. Po dokonaniu audytu sytuacji majątkowej i osobistej dłużnika natychmiastowo przechodzimy do działań windykacyjnych.

  weryfikacja rzeczywistego stanu majątkowego dłużnika

  solidny materiał dowodowy

  sprawdzanie wykroczeń na podstawie kodeksu karnego

 

Sprawdzamy okoliczności skutkujące odpowiedzialnością karną wobec dłużników dopuszczających się przestępstw. Po ich ujawnieniu się inicjujemy i nadzorujemy postępowanie karne. Po wyczerpaniu wszelkich środków windykacji przedsądowej i sądowej, metoda karna gwarantuje wielokrotnie wyższą skuteczność niż cywilna.

Kiedy dochodzi do zatrzymania procesu odzyskiwania należności ze względu na nieskuteczność egzekucji komorniczej, ustalamy, czy rzeczywiście sytuacja finansowa dłużnika nie pozwala na spłatę wierzytelności. Sprawdzamy prawdopodobieństwo pozbycia się majątku przez zadłużonych w obawie przed spodziewanymi czynnościami komornika i obawą przed windykacją, na podst. art. 300 § 1 k.k.

Usługi detektywistyczne wsparciem dla windykacji

Podejmowanie współpracy z nowym kontrahentem niesie za sobą pewnego rodzaju ryzyko, zwłaszcza gdy nic nie wiemy o jego aktualnym stanie finansowym. Zanim zdecydujemy się na dopełnienie wszystkich formalności, warto zlecić przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, który będzie dotyczyć historii biznesowej, płynności finansowej czy terminowości w regulowaniu dotychczasowych zobowiązań. Dzięki temu zyskamy pewność co do opłacalności danego przedsięwzięcia. Takie działania są wręcz konieczne dla bezpiecznego rozwoju biznesu. W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe usługi detektywistyczne Wrocław to miejsce, gdzie mieści się główna siedziba naszej firmy. Podejmujemy się głównie wywiadu gospodarczego i audytu zadłużenia. Proponowane przez nas usługi detektywistyczne we Wrocławiu mają bowiem stanowić wsparcie dla skutecznej windykacji. To także możliwość sprawdzenia potencjalnego kontrahenta przed nawiązaniem współpracy.

Usługi detektywistyczne- czego dotyczą?

Tego rodzaju działania podejmowana są w celu eliminacji ryzyka. W ten sposób możemy uchronić swoich klientów przed niewypłacalnymi partnerami, którzy zataili swoją sytuację finansową. Jak przebiega cały proces? Oferowane przez usługi detektywistyczne we Wrocławiu składają się m.in. z ustalenia najważniejszych danych kontrahentów, wywiadu środowiskowego, poznania wysokości ewentualnego zadłużenia przyszłych partnerów biznesowych, identyfikacji partnerów strategicznych czy monitoringu udziału w różnego rodzaju przetargach. Staramy się także ustalić powiązania kapitałowe czy prześledzić historię prawną. Skuteczność i szybkość działania – to wyróżnia nasze usługi detektywistyczne Wrocław jest miejscem naszej codziennej pracy, chociaż działamy na terytorium całego województwa dolnośląskiego. Podczas pracy wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki operacyjne, która cechują się dyskrecją. Zdobyte przez nas informacje są poufne i pochodzą z różnych źródeł, także takich, do których mają dostęp wyłącznie licencjonowani detektywi. Dostarczony przez nas materiał zawsze jest dokładnie i rzetelnie sprawdzony, klienci mogą mieć pewność że nasze usługi detektywistyczne we Wrocławiu to gwarancja dobrze wykonanej pracy.

Solventoir – najlepsze usługi detektywistyczne we Wrocławiu

Co jeszcze należy do zadań naszej firmy? Jesteśmy w stanie sprawdzić konkretnego przedsiębiorcę, a nawet całą organizację. Wiąże się to m.in. ze sprawdzeniem płynności finansowej czy wiarygodności płatniczej. Ponadto, badamy opinie o wybranej przez Ciebie firmie, przeprowadzamy rozmowy z jej partnerami, a także pracownikami. Wszystko przebiega bardzo dyskretnie. Kontrolę tego rodzaju możemy przeprowadzić jednorazowo bądź przez dłuższy okres czasu, zależy to wyłącznie od zapotrzebowania naszych klientów. Jeśli rozglądasz się za skutecznymi usługami detektywistycznymi we Wrocławiu to koniecznie się z nami skontaktuj. Gwarantujemy rzetelnie wykonaną pracę i poufność na każdym etapie naszej współpracy.