Obsługa prawna

Obsługa prawna jako wsparcie windykacji.

W ramach współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego otrzymasz kompleksowe doradztwo w sprawach gospodarczych.

Opieka prawna naszych Klientów to dodatkowy element, wpływający na mobilizację dłużnika do zapłaty.

 

Etapy działań

 

 • analiza treści dokumentów, dotyczących sprawy, w pełnym zakresie aspektów prawnych
 • rozpoczęcie sądowej windykacji należności
 • wszczęcie postępowania zabezpieczającego z udziałem Komornika Sądowego, co pozwala na zabezpieczenie składników majątkowych dłużnika, jeszcze przed skierowaniem na sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
 • zawarcie ugody sądowej – spłata należności przez dłużnika
 • uzyskanie tytułu wykonawczego
 • zabezpieczenia składników majątkowych dłużnika
 • wszczęcie działań komorniczych, zajęcie wierzytelności dłużnika, egzekucja z ruchomości i nieruchomości
 • spłata należności !

 

Co oferujemy?

 

 • obsługę prawną przedsiębiorców i spółek prawa handlowego
 • doradztwo prawne
 • działania prewencyjne
 • dobór optymalnych rozwiązań prawnych w ramach sądowej windykacji należności
 • oszczędność kosztów
 • dobór elastycznych rozwiązań natury prawnej, w dostosowaniu do rodzaju sprawy

 

Zakres usług

 

 • aktualizacja danych dłużnika – uzyskanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej oraz systemów informacji prawno-gospodarczej
 • kompleksowe wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy uzupełnianiu dokumentów dotyczących sprawy, przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, a także pism procesowych w toku postępowania sądowego
 • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym – przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego przebiegu działań Komornika Sądowego, wsparcie działań komorniczych przy stałym monitoringu prowadzonego postępowania

 

 • wszczęcie i prowadzenie postępowania na podstawie art. 299 ksh w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na członków jej zarządu i nadzór windykacji z majątku osobistego członków zarządu spółki – w przypadku zakończenia egzekucji komorniczej stwierdzeniem jej bezskuteczności

 

 • pomoc w zakresie postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika

 

 • reprezentacja sądowa w zakresie windykacji w tym w toku postępowania zabezpieczającego na majątku dłużnika.

Wsparcie Kancelarii Prawna Gospodarczego to dodatkowy atut wpływający na szybkość odzyskania długu i zabezpieczenie przed faktem niewypłacalności dłużnika oraz umożliwienie etapu egzekucji komorniczej.

 

Opieka prawna naszych Klientów to dodatkowy element, wpływający na mobilizację dłużnika do zapłaty.